Am uitat parola
Newsletter
Pentru a primi ultimele noutati introduceti adresa de e-mail

 • Macro Print
 • Patronaje FIAP
 • Contract donatie
 • Acreditare juriu
 • Patronaj AAFR
 • Servicii Print


Cerere pentru acordarea patronajului AAFR

Cerere pentru acordarea patronajului AAFR
 
Subsemnatul...........................................în calitate de
 
.......................... al asociației/organizație...........................

...................................................................... solicit

Patronajul Asociației Artiștilor Fotografi din România ( AAFR) pentru 
 
 evenimentul .............................................................. 
 
 care va avea loc în data de .............................
 
 în localitatea.....................................................
 
 Atașez prezentei cereri ( se bifează după caz ):
 
□ invitația la vernisaj
 
 □ comunicatul de presă
 
 □ afisul evenimentului 
 
 □ regulamentul salonului
 
□ alte documente
 
Mă angajez prin prezenta să înserez sigla AAFR și Diploma de patronaj AAFR pe toate documentele legate de evenimentul pentru care solicit patronajul AAFR. De asemenea, certific sub propria semnătură că voi trimite pe adresa AAFR 2 exemplare din catalogul salonului.
 
Semnătură .............................................


Data ..................  -------------------------------------------------------------------------------
Patronajul AAFR constituie o onoare și nu un drept. Acordarea Patronajului AAFR se aprobă de către președintele AAFR și se acordă saloanelor naționale și internaționale de artă fotografică, expozițiilor personale sau de grup precum și altor manifestări fotografice fără scop comercial, la solicitarea organizațiilor, asociațiilor, fotocluburilor sau persoanelor care organizează asemenea evenimente.Patronajul AAFR se acordă în condiții de gratuitate tuturor membrilor AAFR și acelor fotocluburi care au cel puțin 2 membri AAFR. Solicitarea Patronajului AAFR se face prin completarea Cererii de patronaj și trimiterea ei prin poștă sau poșta electronică la adresa eugen.negrea@aafro.ro cu cel puțin 15 zile înainte de data evenimentului. În cazul expozițiilor personale sau de grup, organizatorul se obligă să trimită președintelui AAFR afișul expoziției în format digital în vederea anunțării evenimentului pe site-ul www.aafro.ro. În același scop este necesară o relatare a vernisajului însoțită de câteva fotografii sugestive. Pe afișul expoziției trebuie să figureze sigla AAFR sub care este înscris numărul Diplomei de patronaj. Aceasta va fi printată de către organizatori și expusă în cadrul expoziției. Organizatorii saloanelor cu patronaj AAFR vor completa Cererea de patronaj care, însoțită de regulamentul salonului respectiv, va fi trimisă cu poșta electronică la adresa eugen.negrea@aafro.ro. Organizatorii saloanelor care au obținut Patronajul AAFR au obligația să includă pe afișul și în regulamentul salonului sigla AAFR și numărul patronajului acordat. În primele pagini ale salonului va fi tipărită Diploma de Patronaj AAFR. Două exemplare ale catalogului vor fi trimise la sediul AAFR. În vederea obținerii Patronajului AAFR, organizatorii saloanelor sau concursurilor naționale sau internaționale trebuie să țină cont de recomandările AAFR privind componența juriului. Persoanele agreate să facă parte din juriul unui salon sunt nominalizate „Lista membrilor AAFR acreditați să pacă parte din juriul saloanelor cu patronaj AAFR.Juriul unui salon cu patronaj AAFR va fi compus din cel puțin 3 artiști fotografi din care cel puțin unul trebuie să se regăsească în lista persoanelor agreate. În situația în care organizatorii preferă ca numărul membrilor juriului să fie mai mare, două treimi din juriu trebuie să fie alcătuite din persoane agreate AAFR. Schimbarea componenței juriului se poate face doar cu acordul președintelui AAFR. In urma obținerii Patronajului AAFR, solicitantul trebuie să vireze în contul AAFR contravaloarea setului de medalii și mențiuni AAFR. Un set conține o medalie AAFR de aur, una de argint și una de bronz, precum și 6 mențiuni. Organizatorii unui salon pot acorda un set de medalii pentru fiecare secțiune sau numai o medalie AAFR de aur pentru fiecare secțiune. Nu este acceptată varianta ca la unele secțiuni ale salonului să se acorde medalii AAFR iar la altele nu.
Data: 02 Aug 2022
 • Mircea Albu 1
 • Albu Mircea 2
 • Mircea Albu 3
 • Francisc Nemeth
 • Australia
 • VEM
 • Revista Muzeul Bucuresti
 • Fascinanta Australia
 • Oameni si cai
 • Scraba Italia
 • Dan Scraba
 • Album Badescu
 • Kenya
 • Hanu