Am uitat parola
Newsletter
Pentru a primi ultimele noutati introduceti adresa de e-mail

 • Saloane FIAP
 • Distinctii FIAP
 • Contract Donatie
 • Fotografi acreditați in juriu
 • Cerere Patronaj AAFR
 • Servicii print


Contract de donatie

CONTRACT DE DONAŢIE

 

Subsemnatul, ....................………domiciliat in ………….., str. ………., nr. ……., , Jud ………… CNP ...................posesor al CI seria ..., nr. ......, eliberata de ............. la ................  în calitate de donator

Şi

Subscrisa, ASOCIATIA ARTISTILOR FOTOGRAFI DIN ROMANIA, numita in continuare “AAFR”, cu sediul in Bucureşti, strada Dr. Nicolae Turnescu nr. 6, sector 5, inregistrata in Registrul Asociatilor si Fundatiilor sub nr. 116A/28.11.2007, cont bancar RO19BACX 0000000162112001 deschis la UniCredit Bank , CUI 22458166, email: eugen.negrea@aafro.ro, legal reprezentata de preşedinte Eugen Negrea, în calitate de donatar, am hotarat urmatoarele:

 Subsemnatul...................................., pentru a -mi arata gratitudinea pentru modul in care AAFR a sprijinit arta fotografica din Romania pe parcursul ultimilor 65 ani si pana in prezent, donez Asociatiei Artistilor Fotografi din Romania in mod irevocabil si fara sarcini, suma de ........lei.

 Subscrisa donatara, declar că accept cu recunoştinţă suma de bani ce a fost donata, suma ce va fi folosita pentru indeplinirea scopului pentru care a fost infiintata Asociatia.

 Donaţia este pură şi simplă şi cu scutire de raport.

Noi, părţile, declarăm că am citit actul, suntem de acord cu conţinutul său şi ne exprimăm consimţământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios şi în cunoştinţă de cauză, consimţământul nefiind viciat.

Prezentul contract s-a incheiat in temeiul art. 1011 alin. 2) ,3) si 4) Cod civil, azi, ............... in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

 

DONATOR ...................................

 


Data: 08 Jan 2022
 • Kenya
 • Revista Muzeul Bucuresti
 • Mircea Albu 1
 • Albu Mircea 2
 • Album Badescu
 • Australia
 • Hanu