Am uitat parola
Newsletter
Pentru a primi ultimele noutati introduceti adresa de e-mail

 • Stefan Toth
 • Revista de Arta
 • Mircea Albu 1
 • Albu Mircea 2
 • Album Badescu
 • Hanu


2011 > Hot AGMA 001/ 2011 - Regulamentul de organizarea a Comisiilor AAFR

Capitolul I.- SCOPUL INFIINŢĂRII COMISIILOR AAFR.

Art.1- În vederea diversificării programelor oferite membrilor creatori, a atragerii unui număr cât mai mare de participanţi la aceste manifestări, precum şi pentru coordonarea acestor proiecte, s-a hotărât ca în cadrul AAFR să fie înfiinţate următoarele comisii care vor functiona in perioada 15 august 2011- 15 august 2012 :
A.- Comisia artistică,
B.- Comisia tineret,
C.- Comisia seniori,
D.- Comisia Proiectelor culturale naţionale şi internaţionale,
E.- Comisia de formare profesionala a membrilor creatori,
F.- Comisia etică şi juridică,
G.- Comisia relaţii internaţionale,
H.- Comisia editare si mass-media,
Art.2.- Comisiile vor activa în cadrul AAFR, vor fi subordonate Comitetului Director si vor funcţiona în conformitate cu cele definite în articolele 5-11.
Art.3.- Cordonatorii comisiilor vor fi numiţi Comitetului Director al AAFR.
Art.3.- Comisiile vor fi conduse de un comitet de coordonare aprobat de Comitetul Director AAFR.
Art.4.- Propunerile de proiecte culturale ale Comisiilor vor fi aprobate de Comitetul Director al AAFR.

Capitolul II. FUNCŢIONAREA COMISIILOR
A.- Comisia artistică:
a.- organizeaza diferite manifestări legate de arta fotografică,
b.- va monitorizarea calitatea fotografiilor acceptate şi premiate la diferite saloane
naţionale, expoziţii personale, de grup şi de club organizate sub patronajul AAFR,
c.- va monitoriza portofoliile personale publicate pe site-ul AAFR
d.- coordonator comisie: membrii Comitetului Director
B -Comisiaisia de tineret:
a.- iniţiaza diferite proiecte culturale pentru tineret şi promovarea
celor mai valoroase talente pentru a deveni membrii ai AAFR
b.- coordonator comisie: - Ioan Nicolae (Bucureşti), e-mail: ioan nicolae@gmail.com
C.- Comisia de seniori:
a.- organizanizeaza diferite proiecte culturale pentru artiştii fotografi seniori,
precum şi valorificarea experienţei acestora, în rândul tinerilor creatori.
b.- va ţine evidenţa artiştilor fotografi trecuţi în nefiinţă,
c.- va alcătui diferite expoziţii personale, de grup şi tematice din lucrările
artiştilor fotografi trecuţi în nefiinţă,
d.- va colabora la redactarea unor cărţi reprezentative ale AAFR, editate despre
artiştii fotografi seniori,
e.- Sediul comisiei: 540022 - Tîrgu Mureş, str. Rândunelelor nr. 9
f.- coordonator comisie:- Török Gáspár E.FIAP si Viorel Simionescu,
e-mail: gazsifoto@rdslink.ro - viorelsimionescu @yahoo.com
D.- Comisia proiecte culturale naţionale şi internaţionale:
a.- are menirea de a iniţia şi a colabora în organizarea şi derularea diferitelor
proiecte şi programe pentru membrii creatori AAFR,
b.- va identifica diferite concursuri de proiecte naţionale şi internaţionale,
c.- Sediul comisiei: sediul AAFR: Oradea, Piaţa Unirii nr. 2-4, etajul I.
d.- Directorul comisiei: - Eugen Antal e-mail: eugensyl@hotmail.com
E.- Comisia de formare profesională a membrilor creatori:
a.- are menirea de a iniţia şi de a colabora la organizarea unor proiecte şi programe
care să urmărească ridicarea profesională a membrilor creatori,
b.- sediul comisiei: 200.010 - Craiova, str. Mihail Strajan nr. 13, Bl. 10, Sc 1, ap.8
c.- coordonator comisie: Mircea Anghel A.FIAP e-mail: anghelmircea_am@yahoo.com
F.- Comisia de etică şi juridică:
a.- va asigura soluţionarea unor probleme de etică şi juridice ale membrilor creatori,
b.- va informa periodic pe membrii creatori despre cele mai recente noutăţi apărute în
omeniul legislaţiei
c.- sediul comisiei: Oradea, Piaţa Unirii nr. 2-4 (sediul AAFR),
d.- coordonator comisie:- dr. Ştefan Herchi, e-mail: stefan.herchi@rdslink.ro
G.- Comisia relaţii internaţionale:
a.- va asigura dezvolatarea relaţilor culturale ale AAFR în ţară şi în străinătate,
b.- va promova colaborarea dintre AAFR şi FIAP,
c.- sediul comisiei: Miercurea Ciuc, str. S. Petofi nr. 38
d.- vizeaza toata corespondenta purtata intre AAFR si FIAP
e.- coordonator comisie:- Csaba Balási E.FIAP/g, e-mail: csaba.balasi@aafro.ro
H.- Comisia editare si mass media:
a.- va coordona editare unor cărţi, albume şi cataloage,
b.- va coordona redactarea şi publicarea articolelor pe site-ul AAFR.
c.- coordonator comisie: - Eugen Negrea,e-mail: eugen.negrea@aafro.ro

 • Australia
 • Juiriu
 • Oferta
 • SALOANE FIAP
 • Dancoglu
 • Macro Print
 • Rapso
 • Rapsodia
 • vanzari
 • Durans