Am uitat parola
Newsletter
Pentru a primi ultimele noutati introduceti adresa de e-mail

 • Saloane FIAP
 • Distinctii FIAP
 • Contract Donatie
 • Fotografi acreditați in juriu
 • Cerere Patronaj AAFR
 • Servicii print


Detalii Documente AAFR | Acordarea distincțiilor AAFR

Conform Regulamentului Asociației Artiștilor Fotografi din România (AAFR ), următoarele distincţii se pot obţine pentru merite artistice:  Art. AAFR ( Artist AAFR),  E.AAFR ( Excelență AAFR) sau M.AAFR (Maestru AAFR) .
 
Artist AAFR (Art.AAFR)                                                                                  - se acordă membrilor care  sunt înscriși în AAFR de cel puțin 1 an de zile;      
- fac dovada că au cel puţin 40 de lucrări acceptate în saloane de nivel naţional cu patronaj AAFR sau internaţional cu patronaj FIAP. Cele 40 de lucrări acceptate vor avea cel puţin 10 titluri diferite, la cel puţin 10 saloane sau competiţii naţionale sau internaţionale recunoscute de AAFR;                   -  dacă din lucrările lor au fost organizate cel puţin trei expoziţii personale sau de grup sub patronaj AAFR;                                                                                  - nu au restanțe la plata cotizației anuale;                                               Excelenţă AAFR (E.AAFR)                                                                                   - se acordă  membrilor care dețin de cel puţin un an de zile distincţia A.FIAP sau  Art. AAFR;                                                                                                     - pot dovedi că au cel puţin 250 de lucrări acceptate în saloane sau competiţii de nivel naţional cu patronaj AAFR sau internaţional cu patronaj FIAP . Cele 250 de lucrări acceptate vor avea cel puţin 30 de titluri diferite, la cel puţin 30 de saloane naţionale cu patronaj AAFR  sau internaţionale cu patronaj FIAP.     -  dacă din lucrările lor au fost organizate cel puţin cinci expoziţii personale sub patronaj AAFR;                                                                                               - nu au restanțe la plata cotizației anuale;                                                 Maestru AAFR (M.AAFR)                                                                                     - se acordă membrilor care au obţinut cel puţin distincţia E.FIAP/g. Candidatul va prezenta un portofoliu de 20 de fotografii cu o tematică şi formă coerentă şi unitară, în format digital sau printat în format standard şi un CV. Portofoliul va fi trimis preşedintelui AAFR, care îl va prezenta Comitetului Director. Acesta va decide, cu majoritate simplă de voturi, admiterea sau respingerea candidaturii. În cazul respingerii, Comitetul Director va motiva decizia luată. Hotarârea Comitetului Director este incontestabilă. Candidatul poate relua cererea prezentând un alt portfoliu. Cererile vor fi examinate odată pe an. Membrii care au obținut distincția Art.AAFR, E.AAFR sau M.AAFR vor primi un card, o insignă şi o diplomă care să ateste aceste titluri. Taxa pentru acordarea unei distincții AAFR este de 100 lei. Cererile privind distincțiile AAFR, împreună cu documentele doveditoare se trimit prin e-mail președintelui AAFR de 2 ori pe an, respectiv până la data de 1 mai sau până la data de 1 octombrie. ( Noiembrie 2018)

 

 Înapoi la listă
 • Oameni si cai
 • Kenya
 • Revista Muzeul Bucuresti
 • Mircea Albu 1
 • Albu Mircea 2
 • Album Badescu
 • Australia
 • Hanu