Am uitat parola
Newsletter
Pentru a primi ultimele noutati introduceti adresa de e-mail

 • Saloane FIAP
 • Distinctii FIAP
 • Contract Donatie
 • Fotografi acreditați in juriu
 • Cerere Patronaj AAFR
 • Servicii print


Detalii Documente AAFR | Acordarea patronajului AAFR

CONSIDERAȚII GENERALE                                          Potrivit Regulamentului AAFR, Patronajul AAFR constituie o onoare și nu un drept. Acordarea Patronajului AAFR se aprobă de către președintele AAFR și se acordă saloanelor naționale și internaționale de artă fotografică, expozițiilor personale sau de grup precum și altor manifestări fotografice fără scop comercial, la solicitarea organizațiilor, asociațiilor, fotocluburilor sau persoanelor care organizează asemenea evenimente. Patronajul AAFR se acordă în condiții de gratuitate tuturor membrilor AAFR care nu au restanțe privind plata cotizației anuale și acelor fotocluburi care au cel puțin 2 membri AAFR.                                                        CERINȚELE OBȚINERII PATRONAJULUI AAFR   Solicitarea Patronajului AAFR se face prin completarea Cererii de patronaj   ( ANEXA 1) și trimiterea ei prin poștă sau poșta electronică la adresa eugen.negrea@aafro.ro cu cel puțin 15 zile înainte de data evenimentului. În cazul expozițiilor personale sau de grup, organizatorul se obligă să trimită președintelui AAFR afișul expoziției în format digital în vederea anunțării evenimentului pe site-ul www.aafro.ro. În același scop este necesară o relatare a vernisajului însoțită de câteva fotografii sugestive. Pe afișul expoziției trebuie să figureze sigla AAFR sub care este înscris numărul Diplomei de patronaj. Aceasta va fi printată de către organizatori și expusă în cadrul expoziției. Organizatorii saloanelor cu patronaj AAFR vor completa Cererea de patronaj care, însoțită de  regulamentul salonului respectiv, va fi trimisă cu poșta electronică la adresa eugen.negrea@aafro.roOrganizatorii saloanelor care au obținut Patronajul AAFR au obligația să includă pe afișul și în regulamentul salonului sigla AAFR și numărul patronajului acordat. În primele pagini ale salonului va fi tipărită Diploma de Patronaj AAFR. Două exemplare ale catalogului vor fi trimise la sediul AAFR.                                     COMPONENȚA JURIULUI                                                    În vederea obținerii Patronajului AAFR, organizatorii saloanelor sau concursurilor naționale sau internaționale trebuie să țină cont de recomandările AAFR privind componența juriului. Persoanele agreate să facă parte din juriul unui salon sunt nominalizate în ANEXA 2. Practic, fiecare membru AAFR deținător al unei distincții internaționale, care sprijină și promovează cu bună credință activitatea Asociației,  care a avut de-a lungul timpului o atitudine colegială, cinstită și deschisă față de membrii AAFR,  se regăsește în ANEXA 2. Juriul unui salon cu patronaj AAFR va fi compus din cel puțin 3 artiști fotografi din care cel puțin unul trebuie să se regăsească în lista persoanelor agreate. În situația în care organizatorii preferă ca numărul membrilor juriului să fie mai mare, două treimi din juriu trebuie să fie alcătuite din persoane agreate AAFR. Schimbarea componenței juriului se poate face doar cu acordul președintelui AAFR.                                    MEDALIILE AAFR                                                                   În urma obținerii Patronajului AAFR, solicitantul trebuie să vireze în contul AAFR contravaloarea setului de medalii și mențiuni AAFR. Un set conține o medalie AAFR de aur, una de argint și una de bronz, precum și 3 mențiuni. Organizatorii unui salon pot acorda un set de medalii pentru fiecare secțiune sau numai o medalie AAFR de aur pentru fiecare secțiune. Nu este acceptată varianta ca la unele secțiuni ale salonului să se acorde medalii AAFR iar la altele nu.                CONCLUZII                                                               Acordarea distincțiilor AAFR ( Art AAFR; E AAFR; M AAFR ) se face ținând cont de numărul de participări sau acceptări ale solicitantului la expozițiile sau  saloanele cu patronaj AAFR. Conform Regulamentului Federației Internaționale de Artă Fotografică  ( FIAP), Patronajul FIAP se acordă doar acelor saloane care, în prealabil, au obținut patronajul asociației naționale. Nerespectarea cerințelor menționate atrage după sine neacordarea în viitor a Patronajului AAFR. În cazul în care a fost retras patronajul unui salon, acesta poate fi acordat din nou numai după trimiterea unei noi cereri de patronaj care să ofere garanții în legătură cu organizarea în bune condiții a viitorului eveniment. Taxa patronajului și costul medaliilor pentru anul următor vor fi comunicate de AAFR în trimestrul III al anului  în curs. ( Noiembrie 2018)             

 Înapoi la listă
 • Oameni si cai
 • Kenya
 • Revista Muzeul Bucuresti
 • Mircea Albu 1
 • Albu Mircea 2
 • Album Badescu
 • Australia
 • Hanu