Forgot Password
Newsletter
To receive our newsletter enter your e-mail

  • Mircea Albu 1
  • Albu Mircea 2
  • Album Badescu
  • Hanu


AAFR Documents Details | ANEXA 1 Model Cerere patronaj AAFR

                Cerere pentru acordarea patronajului AAFR

  

Subsemnatul..............................................................................................în calitate de.............................................
al asociației/organizației............................................................
solicit  
Patronajul Asociației Artiștilor Fotografi din România ( AAFR) pentru evenimentul

 ..................................................................................................................

 care va avea loc în data de .............................                                       în localitatea.....................................................

 Atașez prezentei cererei ( se bifează după caz ):

□ invitația la vernisaj 

□ comunicatul de presă 

□ afisul evenimentului 

□ regulamentul salonului 

□ alte documente

 Mă angajez prin prezenta să folosesc sigla AAFR și Diploma de patronaj AAFR pe toate documentele legate de evenimentul pentru care solicit patronajul AAFR. De asemenea, certific sub propria semnătură că voi trimite pe adresa AAFR 2 exemplare din catalogul salonului.

  

Semnătură                                                                              Data 

...........................................                                    .............................                                Înapoi la listă
  • SALOANE FIAP
  • Macro Print
  • AME
  • vanzari
  • Durans
  • De scris