Forgot Password
Newsletter
To receive our newsletter enter your e-mail

 • Stefan Toth
 • Revista de Arta
 • Mircea Albu 1
 • Albu Mircea 2
 • Album Badescu
 • Hanu


Acordarea patronajului AAFR

1. Conform cap. 1 art 4 pct. g, din Regulamentul de functionare al AAFR, acordarea patronajului AAFR se face de catre ofiterul de legatura cu FIAP, în numele preşedintelui AAFR .
2. Patronajul AAFR este o onoare şi nu un drept. Nu se poate face apel împotriva deciziilor luate.
3. În cazurile în care patronajul a fost retras, acesta poate fi acordat din nou numai după trimiterea unui dosar complet de cerere, care să poată oferi garanţii în legătură cu organizarea in bune conditii a viitorului eveniment.
4. AAFR acorda patronaje saloanelor naţionale şi internaţiale de artă fotografică, expoziţiilor personale sau de grup şi altor manifestări fotografice, la solicitarea organizaţiei, fotoclubului sau persoanei care organizează aceste evenimente.
5. Solicitarea scrisă de acordare a patronajului (conform Anexei 1) se va înainta AAFR prin poştă sau prin e-mail cu cel puţin 3 luni înainte de prima dată prevăzută în calendarul salonului respective.
6. Taxa patronajului pentru anul 2013 este:
a) expozitie personala sau de grup; tabere de creatie:
- gratuit pentru membri AAFR;
- gratuit pentru organizatiile partenere in care sunt inscrisi cel putin 3 membrii AAFR;
- 100 lei pentru cei ce nu se incadreaza in categoriile de mai sus;
- b) saloane nationale:
- gratuit pentru membri AAFR;
- gratuit pentru organizatiile partenere in care sunt inscrisi cel putin 3 membrii AAFR;
- 150 lei pentru cei ce nu se incadreaza in categoriile de mai sus;
- c) saloane internationale:
- 250 lei pentru toti organizatorii;
- d) workshop, cursuri de calificare sau de perfectionare
- 300 pentru toti organizatorii;
7. Costul medaliilor AAFR pentru anul 2013 este de 250 lei/set.
8. Organizatorii saloanelor cu patronaj AAFR au obligaţia să includă în regulamentul salonului numărul de patronaj acordat, amplasat sub sigla AAFR cat şi componenţa juriului. Orice modificare privind component juriului se poate face doar cu acordul scris al presedintelui AAFR. .
9. Juriul va fi compus din cel puţin trei membrii, dintre care doua vor fi persoane agreate de AAFR.
10. Persoana agreata de AAFR pentru a face parte dintr-un juriu este acel artist fotograf care detine o legitimatie AAFR vizata la zi si este posesorul unei distinctii internationale. Atunci când organizatorii saloanelor preferă ca numărul membrilor juriului să fie mai mare, doua treimi din juriu trebuie sa fie persoane agreate de AAFR.
11. Cererile de patronaj se trimit prin mail pe adresa eugen.negrea@aafro.ro
sau prin posta pe adresa: Asociatia Artistilor Fotografi din Romania
str. Dr. Turnescu nr 6
sector 5
050467 Bucuresti

 

Data: 21 Aug 2013
 • Australia
 • Juiriu
 • Oferta
 • SALOANE FIAP
 • Dancoglu
 • Macro Print
 • Rapso
 • Rapsodia
 • vanzari
 • Durans